3 Adet Dükkan Satışı

 İHALE İLANI

CUMAYERİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;
            Cumayeri Belediye Başkanlığına ait olan İlçemiz Çevrik Mahallesinde 138. sokakta bulunan, mülkiyeti Cumayeri Belediyesi’ne ait 373 ada 13 no lu parseldeki Cumayeri Belediyesinin tam (124 m2, 91m2, 61m2 3 adet dükkân )  2886 sayılı ihale kanununun 45 maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
S. Noİlçe/MahalleAdaParsel NoNiteliğiİşyeri Bağımsız Bölüm Numarasıİşyeri Alanı (m2)Kdv Hariç Tahmini Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale Saatiİhale Şekli
1Cumayeri /Merkez37313İş YeriD BLOK 11242.397.332,9271.919,9903.10.202314.00Açık Teklif
2Cumayeri /Merkez37313İş YeriD BOLK 2911.804.833,0354.144,9903.10.202314.15Açık Teklif
3Cumayeri   /Merkez37313İş YeriB BLOK15611.342.000,0040.260,0003.10.202314.30Açık Teklif
4TOPLAM BEDEL5.544.165,95166.324,98
  Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış işi belirtilen tarih ve saatte Cumayeri Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda (Çevrik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Belediye İş Merkezi Kat 2 No; 6 Cumayeri / DÜZCE ) Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun, 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.İsteklilerde aranacak belgeler : 
  1. GERÇEK KİŞİLERDEN:  1- İhale şartname alındı bedeline ait makbuz (İhale şartnamesi Cumayeri Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL’ye satın alınacak) 2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Cumayeri Ziraat Bankası TR 73 0001 0009 8911 2518 05 5001 Numaralı Iban Hesabı ile Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) 3- Cumayeri Belediyesine “Borcu Yoktur” belgesi 4- Adres beyanı (Gerçek kişilerde:  ikametgâh belgesi) 5- Noter tasdikli imza beyannamesi, 6- Nüfus kayıt örneği, 7- Vekâleten katılımda Noter tasdikli vekâletname ile vekilin imza beyannamesi 8- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi 9- Katılımcı tarafından imzalanmış ihale şartnamesi
  2. TÜZEL KİŞİLERDEN:  1- İhale şartname alındı bedeline ait makbuz (İhale şartnamesi Cumayeri Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL’ye satın alınacak) 2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Cumayeri Ziraat Bankası TR 73 0001 0009 8911 2518 05 5001 Numaralı Iban Hesabı ile Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) 3- Cumayeri Belediyesine “Borcu yoktur” belgesi 4- Adres beyanı 5- Noter tasdikli imza sirküleri 6- Vekâleten katılımda Noter tasdikli vekâletname ile vekilin imza beyannamesi 7- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan son yıla ait oda kayıt belgesi 8- Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi 9- Katılımcı tarafından imzalanmış ihale şartnamesi
  3. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 03.10.2023 Salı günü saat 13:30’a kadar, Cumayeri Belediyesi Hizmetler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
  • İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.
  Mustafa KOLOĞLU                                                                                                                Belediye Başkanı 

#ilangovtr

Basın No: ILN01894358

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!