TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

DÜZCE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ  İL MÜDÜRLÜĞÜNCE (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) YAPILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI
S.N.Taşınmaz NoİlçesiMah/KöyüCinsiAdaParselYüzölçümü (m²)Hazine Hissesi (m²)İmar DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale tarihi ve saati
181060102839GümüşovaYakabaşı KöyüArsa108264.904,72TamKonut Alanı7.358.000,001.471.600,0010.10.202309:20
281060102572GümüşovaKahveleryanı KöyüTarla10635.000,24Tamİmarsız3.501.000,00700.200,0010.10.202309:40
381010114652MerkezKazukoğlu Mah.Arsa293022.296,90TamKonut Alanı6.981.000,001.396.200,0010.10.202310:00
481010112134MerkezAziziye MahallesiArsa14114750,55TamKonut Alanı3.010.000,00602.000,0010.10.202310:20
581010114560MerkezMusababa KöyüTarla116345.118,33Tamİmarsız2.560.000,00512.000,0010.10.202310:40
681010114561MerkezMusababa KöyüTarla116195.116,47Tamİmarsız2.559.000,00511.800,0010.10.202311:00
781060102840GümüşovaYakabaşı KöyüArsa108111.426,89TamKonut Alanı+Yol2.141.000,00428.200,0010.10.202311:20
881060102837GümüşovaYakabaşı KöyüArsa108101.851,99TamKonut Alanı+Yol2.778.000,00555.600,0010.10.202311:40
981060102687GümüşovaYongalık köyüHam Toprak11063.389,25Tamİmarsız2.373.000,00474.600,0010.10.202312:00
1081040103164CumayeriÇevrik Mah.Arsa27228608,60TamKonut Alanı1.021.000,00204.200,0010.10.202314:00
1181040103164CumayeriÇevrik Mah.Arsa27225599,38TamKonut Alanı900.000,00180.000,0010.10.202314:20
1281060102712GümüşovaYongalık köyüBahçe12410796,68Tamİmarsız399.000,0079.800,0010.10.202314:40
1381060102715GümüşovaYongalık köyüBahçe124131.564,63Tamİmarsız783.000,00156.600,0010.10.202315:00
1481060102730GümüşovaYongalık köyüBahçe13324.921,75Tamİmarsız985.000,00197.000,0010.10.202315:20
1581060102740GümüşovaYongalık köyüBahçe14185.642,80Tamİmarsız847.000,00169.400,0010.10.202315:40
1681010110313MerkezEsençam KöyüHam Toprak11821.407,20Tamİmarsız281.440,0056.288,0010.10.202316:00
1781010114563MerkezMusababa KöyüTarla133141.775,68TamTarımsal Niteliği Korunacak Alan ve İmar Yolu1.066.000,00213.200,0010.10.202316:20
1881010101213MerkezNalbantoğlu Mah.Arsa2346132,99TamKonut Alanı9.000,001.800,0010.10.202316:40
   1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte  Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Milli Emlak Müdürlük makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
   2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;
    a) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birisinin, (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve banka teyit yazısının da ibrazı gerekir.) 
    b) Gerçek kişilerin, nüfus cüzdan fotokopisinin (aslının ibrazı gerekmektedir) ve yasal yerleşim yeri belgesinin (ikametgah ilmuhaberi); Tüzel kişilerin ise, siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden ihalenin yapıldığı yıl (2023) içinde alınmış sicil kayıt belgesinin ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin; ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi aslının, 
    c) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacaklar tarafından noter tasdikli vekaletname örneğinin (aslının ibrazı gerekmektedir);
ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilmesi veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.(Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.)
   3- Haklarında halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
   4- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü servislerinde ücretsiz olarak görülebilir; ihale günü hariç taşınmazların zeminde yerleri gösterilebilir (Müdürlüğümüz imkanları ölçüsünde).
   5- Taşınmaz satışı ihalelerinde;
    a) 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince; satış bedelleri defaten ödenebileceği (satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.) gibi 5.000 TL’yi (Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 1.000 TL) aşması  ve talep edilmesi halinde satış bedelinin en az 1/4′ ü peşin, kalan kısmı kanuni faizi ile birlikte 2 yılda üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitlerle ödenebilir. Satış bedellerinin taksitle ödenmesi halinde, borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ancak, kalan taksit tutarı ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde tapu ferağı verilecektir.
    b) Satılacak taşınmaz mallar için müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
6- Satışı yapılacak taşınmazların ; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL ‘ye (beşmilyonTL) kadar olan kısmı için %1(yüzdebir), 5.000.000,00 TL’den (beşmilyonTL) 10.000.000,00 TL’ye (onmilyonTL) kadar olan kısmı için %0,5 (bindebeş), 10.000.000,00 TL’yi (onmilyonTL) aşan kısmı için %0,25 (onbindeyirmibeş)  oranlarında işlem bedeli peşin olarak tahsil edilir   
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale konusu taşınmazlar hakkında http://www.milliemlak.gov.tr ve https://duzce.csb.gov.tr internet adresinden bilgi alınabilir.
10- Adres: Camikebir Mh. İstanbul Cd. No:45  Valilik Yerleşkesi C Blok 81100 Merkez/DÜZCE  Tel: 03805121703  Faks: 03805235619  İLAN OLUNUR.  

#ilangovtr

Basın No: ILN01888469

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!