Düzce Belediyesinden 15 Adet Arsa Satışı

    

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN
        Mülkiyeti Belediyemize ait cinsi ve nitelikleri aşağıdaki listede belirtilen 15 adet taşınmazın, 2886 Devlet İhale Yasasının ilgili maddeleri uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 14 Kasım 2023 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
        İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.‘den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

                                                      15 Adet Arsa Satış Listesi

NOMAHALLEADAPARSELM2CİNSİTAHMİNİ BEDELGEÇİCİ TEMİNAT TUATARIİHALE SAATİ
1SARAYYERİ31798762.87ARSA₺     2,059,749.00₺       61,792.4714:00
2AĞA14431271.14ARSA₺        813,420.00₺       24,402.6014:15
3ÇAKIRLAR27743982.99ARSA₺     1,965,980.00₺       58,979.4014:30
4ARAPÇİFTLİĞİ7294814.58ARSA₺     2,117,908.00₺       63,537.2414:45
5ARAPÇİFTLİĞİ263512629.14ARSA₺     6,835,764.00₺    205,072.9215:00
6ARAPÇİFTLİĞİ264411619.48ARSA₺     4,210,648.00₺    126,319.4415:15
7ARAPÇİFTLİĞİ264341791.46ARSA₺     4,657,796.00₺    139,733.8815:30
8ÇAMKÖY139732329.23ARSA₺        855,998.00₺       25,679.9415:45
9BEYCİLER55210400.00ARSA₺     1,200,000.00₺       36,000.0016:00
10AZİZİYE266111387.00ARSA₺     5,548,000.00₺    166,440.0016:15
11NALBANTOĞLU241491306.57ARSA₺     3,725,000.00₺    111,750.0016:30
12BEYCİLER726171277.03ARSA₺     3,150,000.00₺       94,500.0016:45
13BEYCİLER727161344.05ARSA₺     3,350,000.00₺    100,500.0017:00
14BEYCİLER72811780.18ARSA₺     2,000,000.00₺       60,000.0017:15
15BESLANBEY1591232751.16ARSA₺   15,000,000.00₺    450,000.0017:30

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:
* Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü’nden)
* Nüfus kayıt örneği (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü’nden)
* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.
* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.
* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.
* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.
*İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.
       * İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Düzce Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500 TL (BeşyüzTürklirasi) makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir. İstekliler İhaleye ilişkin şartnameyi emlak istimlâk müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görebilir. İlan olunur.

                                                                                                                       Dr. Faruk ÖZLÜ
                                                                                                                        Belediye Başkanı

#ilangovtr

Basın No: ILN01921026

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!