T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TARAFINDAN YAPILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TARAFINDAN YAPILACAK TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI
S.N.İlçesiMah/KöyüCinsiAdaParselYüzölçümü (m²)m² Bedeliİdare Hissesi (m²)İmar DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale tarihi ve saati
1MerkezNalbantoğluArsa28428549,603.200,00TamKonut Alanı1.758.720,0052.761,6030.11.202311:00
2MerkezNalbantoğluArsa28429418,093.000,00TamKonut Alanı1.254.270,0037.628,1030.11.202311:10
3MerkezNalbantoğluArsa284210541,043.000,00TamKonut Alanı1.623.120,0048.693,6030.11.202311:20
4MerkezNalbantoğluArsa284211485,963.200,00TamKonut Alanı1.555.072,0046.652,1630.11.202311:30
5MerkezNalbantoğluArsa284212469,942.800,00TamKonut Alanı1.315.832,0039.474,9630.11.202311:40
6MerkezNalbantoğluArsa284213466,492.800,00TamKonut Alanı1.306.172,0039.185,1630.11.202311:50
7MerkezNalbantoğluArsa284214463,042.800,00TamKonut Alanı1.296.512,0038.895,3630.11.202312:00
8MerkezNalbantoğluArsa284215459,592.800,00TamKonut Alanı1.286.852,0038.605,5630.11.202312:10
9MerkezNalbantoğluArsa284216456,152.800,00TamKonut Alanı1.277.220,0038.316,6030.11.202312:20
10MerkezNalbantoğluArsa284217452,702.800,00TamKonut Alanı1.267.560,0038.026,8030.11.202312:30
11MerkezNalbantoğluArsa284218451,752.900,00TamKonut Alanı1.310.075,0039.302,2530.11.202312:40
12MerkezNalbantoğluArsa284219455,252.900,00TamKonut Alanı1.320.225,0039.606,7530.11.202312:50
13MerkezNalbantoğluArsa284220458,752.900,00TamKonut Alanı1.330.375,0039.911,2530.11.202313:00
14MerkezNalbantoğluArsa284221462,252.900,00TamKonut Alanı1.340.525,0040.215,7530.11.202313:10
15MerkezNalbantoğluArsa284222465,752.900,00TamKonut Alanı1.350.675,0040.520,2530.11.202313:20
16MerkezNalbantoğluArsa284223469,252.900,00TamKonut Alanı1.360.825,0040.824,7530.11.202313:30
17MerkezNalbantoğluArsa284224450,902.900,00TamKonut Alanı1.307.610,0039.228,3030.11.202313:40
   1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte T.C. Düzce İl Özel İdaresi Encümen Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.
   2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;
    a) Gerçek Kişilerde; Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birisinin, (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve banka teyit yazısının da ibrazı gerekir. Nakit yatırılması halinde Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği adına kayıtlı TR77 0001 2009 3270 0007 0000 01 iban nolu Halk Bankası hesabına yatırılacaktır.), b) Kimlik Fotokopisi (Aslının ibrazı gerekmektedir), c) Yasal Yerleşim Belgesi (İkametgah), ç) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacaklar tarafından noter tasdikli vekaletname örneğinin (Aslının ibrazı gerekmektedir), d) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınan şartname (Her sayfası imzalı olacak şekilde)
   e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde; Yukarıda adı geçen belgelere ek olarak ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl (2023) içinden alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin; kamu tüzel kişilerinde; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin; ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin (ortak girişim beyannamesi verilmesi halinde her bir ortak için uygunluğuna göre bu fıkrada belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.)
    f) Teklif dosyasının ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilmesi veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.(Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle İdare ve komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.)
   3- Haklarınde halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
   4- Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres gösterilmesi (Tebligata esas adres belgesi şartname ekine eklenecektir.)
   5- İhale şartnameleri mesai saatleri içinde T.C. Düzce İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 50,00 TL ücret karşılığı temin edilebilir.
   6- Taşınazın satış bedeli ihale komisyon kararının onaylanmasının akabinde istekliye tebliğ yapıldıktan sonraki 15 ( onbeş) gün içinde peşin şekilde Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği adına kayıtlı TR77 0001 2009 3270 0007 0000 01 iban nolu Halk Bankası hesabına yatırılacaktır.
   7- Satışı yapılan taşınmaz, KDV’den muaf olup satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen tüm vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından karşılanacaktır.
   8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.İhale konusu taşınmazlar hakkında http://www.duzceilozelidaresi.gov.tr/ihale-ilanlari internet adresinden bilgi alınabilir.
   9- Adres: Fevziçakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi Özel İdare İş Merkezi C Blok Merkez / Düzce Tel: +90(380) 512 23 34 , +90(380) 514 69 63 Belgegeçer +90(380) 524 39 82  İLAN OLUNUR.  

#ilangovtr

Basın No: ILN01927466

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!