GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
DÜZCE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI DİNİ VE ÖZEL GÜNLERDE DAĞITILMAK ÜZERE MAL ALIMI-8 KALEM mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1388472
1-İdarenin
a) Adı:DÜZCE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Bahçelievler mah. 114 nolu belediye iş merkezi düzce belediyesi sosyal yardım işleri müdürlüğü bahçeşehir düzce Merkez/DÜZCE
c) Telefon ve faks numarası:3805230158 – 03805245825
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:2024 YILI DİNİ VE ÖZEL GÜNLERDE DAĞITILMAK ÜZERE MAL ALIMI-8 KALEM
b) Niteliği, türü ve miktarı:2024 YILI DİNİ VE ÖZEL GÜNLERDE DAĞITILMAK ÜZERE MAL ALIMI-8 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:DÜZCE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi:10000 ADET KÜLAHTA ÇİFTE KAVRULMUŞ LOKUM 5 NİSAN 2024 KADİR GECESİ VE 6 ŞUBAT 2024 MİRAÇ KANDİLİ 8000 ADET KANDİL SİMİDİ 11 OCAK 2024 REGAİB KANDİLİ 10000 ADET KANDİL ŞEKERİ 25 ŞUBAT 2024 BERAT KANDİLİ VE 16 EYLÜL MEVLİD KANDİLİ 8000 PAKET LOKMA 5 NİSAN 2024 KADİR GECESİ 100 KG BİSKÜVİLİ LOKUM 10 NİSAN 2024 RAMAZAN BAYRAMI VE 16 HAZİRAN 2024 KURBAN BAYRAMI 50 ADET KOLONYA 10 NİSAN 2024 RAMAZAN BAYRAMI VE 16 HAZİRAN 2024 KURBAN BAYRAMI 50 KG BAYRAM ÇİKOLATASI 10 NİSAN 2024 RAMAZAN BAYRAMI VE 16 HAZİRAN 2024 KURBAN BAYRAMI 6000 PAKET AŞURE 17 TEMMUZ 2024
d) İşe başlama tarihi:İşin süresi; işe başlama tarihinden itibaren 5 takvim günüdür.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:18.12.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DÜZCE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01942965

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!