İLAN AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Akçakoca Belediyesi Hacıyusuflar Mahallesi adresinde, tapunun 317 Ada 95 sayılı parselde kayıtlı bulunan Belediye Başkanlığına ait 62,23 mt² Büfe, şartnamede belirtilen kira bedeli ile gerçek veya tüzel kişilere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve ilgili maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü Arttırma yöntemi ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir
  2. Şartname ve ekleri Akçakoca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında alınacaktır.
  3. İhale Akçakoca Belediyesi Encümen Salonunda 14/12/2023 tarihinde Perşembe günü saat 10:30’da olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesince Açık Teklif Arttırma Usulüne göre yapılacaktır.
Sıra Noİşin adıAdresAda-ParselYüzölçümü
(metrekare)
İhale saati1 Aylık Kira Bedeli (TL)Muhammen Bedel (Toplam) (KDV Hariç)%3 Geçiçi Teminat Bedeli
1-BüfeHacıyusuflar Mahallesi317/9562,23 mt²10.304.750,00 TL (Aylık)171.000,00 TL5.130,00 TL
TOPLAM171.000,00 TL5.130,00 TL
  1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır;

a)  Tebligat için kanuni ikametgâh belgesini vermesi (2023 yılında alınmış)
b)  Nüfus Cüzdanı Sûreti
c) Ticaret ve Sanayi Odasından yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları oda kayıt belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (2023 yılında alınmış)
d) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.
      d-1) Tüzel kişi, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.
e) İstekliler adına vekâleten iştirak edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,e,f,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermesi zorunludur.
g) Geçici teminat yatırmış olması,
h) Doküman alındı belgesi.
ı)  Belediyeden Borcu yoktur yazısı
i) İhaleye girecek kişilerden İstenecek Belgeler Akçakoca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bulunan İhale Şartnamesi’nde maddeler halinde detaylı olarak belirtilmiştir.

İ L A N  O L U N U R                                                                                         Yüksel YILMAZ
                                                                                                                     Belediye Başkanı a.
      …/11/2023                                                                                       Belediye Başkan Yardımcısı

#ilangovtr

Basın No: ILN01942032

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!