DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN  

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN        Aşağıdaki listede belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırma yöntemi ile 3 yıl süreli olarak kiraya verilecektir. İhale 12.12.2023 Salı günü aşağıda belirtilen saatte Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
        İhale edilecek mülke ait geçici teminat tutarı %3 oranında olup, tahmini bedeli (KDV hariç) ve ihale teminat tutarı, aşağıda olduğu gibidir. Kesin teminatı ise geçici teminat bedelinden az olmamak üzere ihale sonucu ortaya çıkacak olan bedel üzerinden % 6 oranında hesaplanacaktır.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE İHALEYE VERİLECEK TAŞINMAZ BİLGİLERİ
S.NoAdresYerMuhammen Bedel (KDV Hariç)Geçici Teminat Tutarıİhale Tarihiİhale Saati
1   Camikebir Mah.     Rıhtım Cad. No:1/3Otopark360.000,00 ₺10.800,00 ₺12.12.202316:30

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

 • Gerçek Kişiler İçin;
  1. Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü’nden)
  2. Nüfus kayıt örneği (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü’nden)
  3. 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)
  4. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz.
  5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yasaklı olmadıklarına dair ilgili idareden alınan yazılı belge.
 • Tüzel Kişiler İçin;
 1. Vergi Levhası
 2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,
 3. Tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
 4. Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
 5. 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)
 6. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz.
 7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yasaklı olmadıklarına dair ilgili idareden alınan yazılı belge.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.
İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görebilir. İhaleye katılım için doküman satın alınması zorunludur. İhale doküman bedeli 250 TL’dir. İlan olunur. 

#ilangovtr

Basın No: ILN01940643

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!