Betonarme temelin hurda karşılığı yıkımı ve moloz nakil işi

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN
        Düzce İli, Aziziye Mahallesi, 2793/2, 2795/3 ada ve parseller üzerinde bulunan 5 adet betonarme, betonarme prefabrik yapı, Kültür Mahallesi 12 ada 15 parsel üzerindeki betonarme tribün (Çelik aksam harici) ve 12 ada 1 parsel üzerinde bulunan betonarme temelin hurda karşılığı yıkımı ve moloz nakil işi, 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla ihaleye verilecektir. İhale 13 Şubat Salı günü aşağıda belirtilen saatte Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
         İhale edilecek hurda karşılığı yıkım ve moloz nakil işine ait geçici teminat tutarı %3 oranında olup, tahmini bedeli (KDV hariç) ve ihale teminat tutarı, aşağıda olduğu gibidir. İhale sonucu bedel peşin ödenecek olup, İhale bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca KDV alınacaktır.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE İHALEYE VERİLECEK YIKIM İŞİ BİLGİLERİ
S.NoCinsiTahmini Bedel
(KDV Hariç)
Geçici Teminat Tutarıİhale Tarihiİhale Saati
1Düzce İli, Aziziye Mahallesi, 2793/2, 2795/3 ada ve parseller üzerinde bulunan 5 adet betonarme, betonarme prefabrik yapı, Kültür Mahallesi 12 ada 15 parsel üzerindeki betonarme tribün (Çelik aksam harici) ve 12 ada 1 parsel üzerinde bulunan betonarme temel.117.000,00 ₺3.510,00 ₺13.02.202416:30

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

 • Gerçek Kişiler İçin;
 1. Kanuni ikametgâh belgesi (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü’nden)
 2. Nüfus cüzdan sureti (E-Devlet veya Nüfus Müdürlüğü’nden)
 3. 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)
 4. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin Düzce Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne alınan makbuz veya Bankaya yatırılmış ise banka dekontunun aslı,
 5. Düzce Belediye Başkanlığına İhale tarihi itibari ile borcu yoktur yazısı.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
 6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)
 7. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi aslı, (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
 8. İlan metni ihale şartnamesi ve eklerinin tüm hükümleri okuyup aynen kabul ettiğine ilişkin taahhüt vermesi.
 9. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yasaklı olmadıklarına dair ilgili idareden alınan yazılı belge.
 10. Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik kapsamında aldıkları Yıkım işleri Müteahhitlik Belgesi (Y1,Y2,Y3)

Tüzel Kişiler İçin;

 1. Vergi Levhası
 2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,
 3. Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
 4. Tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
 5. 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)
 6. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin Düzce Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne alınan makbuz veya Bankaya yatırılmış ise banka dekontunun aslı,
 7. Düzce Belediye Başkanlığına İhale tarihi itibari ile borcu yoktur yazısı.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
 8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)
 9. İlan metni ihale şartnamesi ve eklerinin tüm hükümleri okuyup aynen kabul ettiğine ilişkin taahhüt vermesi.
 10. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yasaklı olmadıklarına dair ilgili idareden alınan yazılı belge.
 11. Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik kapsamında aldıkları Yıkım işleri Müteahhitlik Belgesi( Y1,Y2,Y3)

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler. İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görebilir. İhaleye katılım için doküman satın alınması zorunludur. İhale dokumanı 200 TL’dir. İlan olunur.                                    

#ilangovtr

Basın No: ILN01974675

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!