İTFAİYECİ KIYAFETİ MAL ALIMIDÜZCE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

İTFAİYECİ KIYAFETİ MAL ALIMI
DÜZCE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
İTFAİYECİ KIYAFETİ MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/271549
1-İdarenin
a) Adı:DÜZCE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı 81010 Merkez DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
c) Telefon ve faks numarası:3805241318 – 3805242406
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:İTFAİYECİ KIYAFETİ MAL ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:1-KIŞLIK PANTOLON 85 ADET 2-YAZLIK PANTOLON 85 ADET 3-BOT 85 ÇİFT 4-AYAKKABI 85 ÇİFT 5-MONT 85 ADET 6-KAZAK 170 ADET 7-TİŞÖRT 170 ADET 8- KEMER 85 ADET 9- BERE 85 ADET 10-KIŞLIK ÇORAP 425 ÇİFT 11-YAZLIK ÇORAP 425 ÇİFT 12-YELEK 85 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Burhaniye Mah. No:9 Merkez/Düzce (Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi:sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlama verilir. 40 Takvim günü içerisinde ürünler idarenin belirtmiş olduğu adrese teslim edilir
d) İşe başlama tarihi:sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlama verilir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:12.03.2024 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Burhaniye Mah. No:9 Merkez/Düzce (Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01994216

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!