Google’un TBMM’deki ”dijital telif” sunumunda gerilim!

featured
service

Google yetkilileri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda milletvekillerinin “dijital telif” başta olmak üzere çeşitli sorularını yanıtladı.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Google’ın Türkiye’den ne kadar gelir elde ettiğini ve ne kadar vergi ödediğini; Google’ın telif ödemeleri konusunda Türkiye’deki yaklaşımını; Google yetkililerinin verdiği bilgiye göre haber sitelerindeki 10 milyar tıklanmanın ne kadar bir değer oluşturduğunu; Google’ın Türkiye’deki yaklaşık kullanıcı sayısını; Google’ın KOBİ’lere 12 milyon dolarlık katkı yaptığına dair bilgiden hareketle Türkiye’de KOBİ’lere neden daha fazla katkı yapılmadığını sordu.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Birimi Başkanı Tolga Sobacı, Google’ın vergisel sorumluluklarını yerine getirdiğini belirterek, ödenen vergiyi şirket politikası gereği açıklayamadığını söyledi.

Sobacı, ticari sır niteliği taşıdığından gelirlerini de paylaşamadıklarını bildirdi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, ABD’de de bu bilgilerin saklı olup olmadığını sorması üzerine Sobacı, “Halka açık şirket olduğunuz için Amerika’da da gizli bu bilgiler.” yanıtını verdi.

Google Macaristan Telif Hakları Uzmanı Adrienn Timar, dijital telif konusunda, “Burada önemli olan, Türkiye’de ekosistemin ne gibi gereksinimlere sahip olduğunu, buradaki yayıncıların ihtiyaçlarının ne olduğunu belirleyebilmek. Avrupa Birliği’ndeki uyum, Kanada’daki uyum, Avustralya’daki uyumla ilgili soru sorulduğunda bu ülkelerin hepsinin farklı bir düzenleyici çerçeve uyguladığını ve bizim de bu farklı düzenleyici çerçevelere uyma zorunluluğumuz olduğunu ifade etmem gerekiyor.” dedi.

Timar, “Kanada’da ve Avustralya’da spesifik bir rekabet çerçevesi belirlendi ve bu çerçeveyle ilgili olarak düzenlemeler bu piyasayı yönlendiriyor ancak Avrupa Birliği’ne baktığımızda onların farklı bir uyum çerçevesi belirlediğini görüyoruz ve orada basınla ilgili yayıncıların daha fazla kontrole sahip olduğunu ve bu çerçevede de piyasanın onların kontrolü altında daha farklı biçimde düzenlendiğini görüyoruz.” bilgisini paylaştı.

İsviçre’nin Avrupa Birliği uygulamalarını takip eden bir ülke olmasına rağmen yaptığı bir inceleme neticesinde böyle bir düzenleme yapmamaya karar verdiğini anlatan Timar, Güney Kore ve Japonya’nın da kendi piyasaları için böyle bir mevzuatın gerekli olmadığına karar verdiğini söyledi.

Timar, “Mevzuat yapıcılar buna açık olduklarında biz de bu mevzuat çalışmalarına katkıda bulunmaya açığız. Bunu nasıl etkili görürlerse yani hangi yolla ‘bu etkili bir şekilde yapılabilir’ derse mevzuat yapıcı, yasamayı yapan taraf, biz o şekilde katılırız. Bu bir kapalı oturum yoluyla olabilir, bir alt komisyon eliyle olabilir yani nasıl etkili işleyecekse süreç o şekilde katkı verebiliyoruz.” görüşünü paylaştı.

Direktif hazırlanırken hem AB düzeyinde hem de üye devletler seviyesinde katkı verdiklerini anlatan Timar, “Bazı ülkelerde halen söz konusu mevzuat süreci devam ettiriliyor çünkü burada son derece karmaşık bir mevzuat yapısından bahsediyoruz.” ifadelerini kullandı.

– “GOOGLE AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR GÜN”

Google LLC ve Google Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi avukatlarından Gönenç Gürkaynak, Avrupa Birliği’nde bu konuda düzenlemelerle çözme yoluna gidilirken, Kanada’da, Avustralya’da rekabet otoritelerinin ve rekabet düzeninin içerisinde çözme yoluna gidildiğini anlattı.

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman’ın “Tarihi, önemli bir gün” sözüne işaret eden Gürkaynak, “Google açısından da önemli bir gün çünkü kendi sözünü aktarma şansı buluyor.” dedi.

Telif meselesinin bazı ülkelerde serbest piyasa ekonomisi gereği, pazarda çözülmesinin beklendiğini, bazı ülkelerin ise açık düzenlemelerle meseleye çözüm bulduğunu aktaran Gürkaynak, “‘Google ikili bir yapı benimsiyor, Google tutturabildiği muhatabına belli bir şekilde davranıyor da diğerine daha farklı davranıyor’ gibi bir evrende değiliz. Google kendi yükümlülüklerini farklı ülkesel sorumluluklara göre yerine getiriyor, bu ülkelerden bir bölümü bu ekosistemin ihtiyacının parasal ödeme olduğu kanaatinde ve buna göre mevzuat geçirmiş vaziyette; Google da buna göre adım atıyor.” ifadelerini kullandı.

– “İLETİŞİME AÇIK TAVRINIZI OLUMLU BULUYORUZ”

Gürkaynak’ın ifadeleri üzerine Komisyon Başkanı Yayman, “Google der ki: ‘Siz kendi mevzuatınızı düzenleyin, hukuksal altyapınızı tamamlayın, sonra biz bu meseleyi bir masa etrafına oturabiliriz, konuşabiliriz.” değerlendirmesini yaptı.

Yayman’ın bu ifadeleri üzerine Gürkaynak da “Beni korkuttunuz. Bir mevzuat çalışması olacaksa yahut sair konular ekosistemin ihtiyaçları değerlendirilecekse bizden ne emek ve enerji istenirse biz yanınızda olmak isteriz.” diye konuştu.

Komisyon Başkanı Yayman, “Sizin bu meseledeki iletişime açık tavrınızı olumlu buluyoruz, pozitif bir adım olarak görüyoruz fakat biz de kendi hukuksal altyapımızı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’muzu günümüzün şartlarına uygun hale getireceğiz ve dünya normlarına, evrensel normlara uygun bir biçimde meselemizi ele alacağız. Bunun sizinle ilgisi yok.” karşılığını verdi.

– “‘GOOGLE POZİSYONU BUDUR’ DİYE KARŞINIZA ÇIKAMIYORUZ”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp’in “Google formül olarak neye razı?” şeklinde soruları olduğunu kaydeden Gürkaynak şöyle konuştu:

“Google şuna elbette razı: Ya serbest piyasa ekonomisinin doğal sonuçların neyse bu korunarak gerekli mekanizmalarıyla doğacak olan yapı ve bunun güdülmesi yahut da eğer TBMM’nin tasarrufu o yöne doğru giderse o zaman iyi çalışılmış, parametreleri çok belirgin, o parametrelere bizim de müdahil olup kendi pozisyonumuzu beyan etmemize el veren yapıların da açık olduğu ama bizim de bilgi alabildiğimiz, Türkiye’deki ekosistemle ilgili olarak TBMM’nin elindeki bilgiler ne olacaksa ona dair bir fikir edinip buna göre katkı sunabildiğimiz bir yapının sonucu olan mevzuata razıyız. Yani biz burada angaje vaziyetteyiz ve bunun bir parçası olmak istiyoruz, bunun önemli bir girişim ve konu olduğunu, bu Komisyonun şu anda yürümekte olduğu yolun da farklı farklı sonuçlara yol açabilecek bir yol olduğunu iyi biliyoruz. Başka ülkelerde bunu tecrübe etmişliğimiz de var, bir tek eksiğimiz, belki sizi rahatsız eden bir eksik bu ‘Bunun doğrusu şudur’, ‘Google pozisyonu budur’ diye karşınıza çıkamıyoruz çünkü biz de farklı ülkelerde farklı formüllerin doğru işlediğini gördük.”

Google Reklamcılık Ve Pazarlama Limited Şirketi Hükümetle İlişkiler Ve Kamu Politikası Müdürü Zeynep Güven de Ticaret Bakanlığı himayesinde TESK ile bir proje kapsamında 20 ilde restoran ve kafelerin dijitalleşebilmeleri için çalışma yaptıklarını anlattı. Güven, geçen mayıs ayında 23 ilde 1400 işletmeyle yüz yüze yapılan anket sonuçlarına göre Google’ın arama ürünleri sayesinde çalışan sayısı 1 ila 10 arasında olan KOBİ’lerin yüzde 84’ünün görünür olabildiğini, Google işletme profiline kayıtlı olarak gelirlerini yüzde 50 artırdıklarını aktardı.

– “KAPALI OTURUM TALEP EDERİM VE O BİLGİLERİ ALIRIM”

Komisyon Başkanı Yayman, Google yetkililerinin “ticari sır” diyerek açıklamadığı gelir ve vergi meselesine de değinerek, “Burası bir hukuk devleti, ben buradaki milletvekillerimizin imzasını toplamak suretiyle sizden kapalı oturum talep ederim ve kapalı oturumda o bilgileri alırım.” dedi.

İkna edici cevaplar istediklerini kaydeden Yayman, “Bizim ana fikrimiz şu: Bir taraftan bireyin korunması, çocuk istismarının önüne geçilmesi, kadına şiddetin önüne geçirilmesi; siber faşizm, ötekileştirme, ırkçılık böyle bu tür olumsuzlukların engellenmesi yani bir kamu düzeni talebi, diğer taraftan da özgürlüklerin olabildiği kadar kullanılması gibi bir özgürlük-güvenlik dengesi yaklaşımı içerisindeyiz. Size karşı da zaten çok netiz. Sizleri seviyoruz ve sizi bir çözüm ortağı olarak görüyoruz fakat burada bizim sorumluluklarımız ve sizin sorumluluklarınız var.” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk’ün “Bu şirketin sahibi kim, Google LLC’yle organik bağınız nedir?” sorusuna Avukat Gürkaynak şöyle cevap verdi:

“Google LLC’ye bu şirketlerin hepsi bağlanır sonuç itibarıyla. Dolayısıyla herhangi bir global, multinasyonel şirketin altında farklı farklı şirketler var, onun sahipliği onun elinde, kontrolü onun elinde, yapısından farklı bir yapı yok. Google İrlanda’nın resimde olmasının sebebi Google İrlanda ile Google Reklamcılık arasında bir irtibat olması. Alphabet şirketi artık var, zira, üst çatı kavram olarak o oluştu yakın tarihte. Ben mesela yetkilendirmemi bir yandan Google LLC’den alırım, Google LLC’yle alakalı olarak bir tebligat geldiği takdirde o vekaletnameyi kullanarak bu tebellüğ ederim yani. Konulara göre ayrılması belki kafa karıştırıcı olabilir. 5651 sayılı yasayla ilgili bir tebligat geliyorsa bu, Google Bilgi Teknolojileriyle ilgili bir konudur ve o tebligat ona göre alınıp ona göre raporlama yapılır. O, yurt dışındaki serverlarda olan içerikleri alakadar ettiğinden son tahlilde Google yurt dışına raporlanacak bir konudur. Türkiye’de bir pazarlama faaliyetiyle ilgili bir sözleşme yapılacak olsa Türkiye’deki pazarlama faaliyetiyle ilgili konunun muhatabı Google Reklamcılık olacaktır gibi gibi… Ama son tahlilde nereye bağlanıyor derseniz ana şirkete bağlanır bir şekilde hepsi tabii ki.”

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Google’un TBMM’deki ”dijital telif” sunumunda gerilim!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

Yığılcanın Sesi Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!